Kaltinėnų parapijos senelių globos namai

 
Apie mus

Kaltinėnų parapijos senelių globos namų
trumpa istorija

Kaltinėnų parapijos senelių globos namai šiais 2022 metais skaičiuoja savo veiklos 30-uosius metus. 1992 metais yra fiksuojama pradžia, tačiau konkreti data nėra žinoma, (konkretus mėnuo, diena), kada buvo nuspręsta pradėti socialinę veiklą parapijoje. Tačiau 1992 metus, kaip veiklos pradžią, galima laikyti esant tiesa, remiantis išlikusiais užrašais. 1992 metais į senelių globos namus buvo priimtos pirmosios gyventojos, nors to laikotarpio dokumentacijos istorija yra klampi.
Pirmą kartą oficialiai Kaltinėnų parapijos senelių globos namai Šilalės rajono savivaldybėje buvo įregistruoti 1996 metų birželio 25 d., kaip ir dera Šv. Jono Krikštytojo titulą turinčiai parapijai, po parapijos globėjo, Šv. Jono Krikštytojo atlaidų.
Įregistruotos įmonės įstatuose užfiksuoti svarbiausi duomenys.
Parapijos senelių globos namų steigėjas: Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčia. (parapija). Įgaliotas Bažnyčios asmuo, gavęs žodinį JE vyskupo Antano Vaičiaus leidimą, kun. Petras Linkevičius.
Veikla:
Socialinė, susijusi su buveinės suteikimu.
Socialinė globa teikiama visą parą vaikams, seneliams, žmonėms ištiktiems negalios.
Globos namų uždaviniai ir funkcijos:
Svarbiausi: tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namuose gyvenančiojo reikmes. Sudaryti tinkamas gyvenimo sąlygas, užtikrinti medicininį, materialinį ir buitinį aptarnavimą.
Vadovavimas globos namuose:
Globos namų vadovą skiria ir atleidžia iš pareigų, globos namų steigėjas (Bažnyčia).
Globos namų reorganizavimas ir likvidavimas:
Globos namai reorganizuojami ir likviduojami steigėjo (Bažnyčios) sprendimu.

Taip atrodė senelių globos namų nuostatai, oficialiai įregistravus Kaltinėnų parapijos senelių globos namus VĮ Registrų centre.
Vėlesniais metais, ne kartą buvo keičiami įstaigos įstatai, plečiant veiklą, atrandant naujų galimybių. Tai padaryta 1999 metais liepos 21 d. ir 2001 metų gegužės 9 d. Papildant įstatus naujais duomenimis visada buvo kalbama Bažnyčios vardu: steigėjas – Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo parapija, įgaliotas asmuo Kun. Petras Linkevičius.
Tačiau 2006 metų birželio 1 dieną valstybiniame Juridinių asmenų registre įregistruoti nauji, pakeisti senelių globos namų įstatai nustebina. Nebelieka steigėjo – Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, atsiranda naujas darinys – bendrija. 2006-06-02 joje 20 narių, 2006-08-03 bendrija išauga iki trisdešimties.
Svarbi detalė – po 1996; 1999; 2001 metų įstatais pasirašo steigėjas – Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčia ir įgaliotas asmuo – kun. Petras Linkevičius, po 2006 06 01 metų įstatais – Kaltinėnų parapijos senelių globos namų visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo Petras Linkevičius.
Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ nebuvo supažindintas su kun. Petro Linkevičiaus, Kaltinėnų parapijos klebono, senelių globos namų vadovo, atliktais savavališkais veiksmais, nors pagal įstatus buvo privaloma laikytis nuostatos – globos namai reorganizuojami ir likviduojami steigėjo (Bažnyčios) sprendimu.
2006 m. birželio 10 d. paskyrus naują parapijos kleboną, tuo pačiu įpareigojant eiti ir senelių globos namų direktoriaus pareigas, paaiškėjo, kad vyskupas yra beteisis. Bažnyčios įsteigta įstaiga tapo privati. Vietinės spaudos laikraštis „Šilalės artojas“ viename straipsnių aiškina – 2006-07-15 – paskyrė vadovą ne savo įmonei.
Teisus advokatas Nerijus Ulčinas, pagelbėjęs 2006 metais, sprendžiant senelių globos namų klausimus, sakydamas – iš parapijos pavogė senelių globos namus.
Teko įdėti nemažai pastangų sugražinant senelių globos namus pirminiam steigėjui – Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijai.
2006 metais visi pastatai buvo atiduoti Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijai, visa nuosavybė grąžinta teisėtam savininkui. Įstatai pakeisti ir sugražinta pilnutinė teisė bažnyčiai, t. y. vyskupui kontroliuoti veiklą ir skirti įmonės vadovą.

POKYČIAI SENELIŲ GLOBOS NAMUOSE

ATLIKTI DARBAI

2007 m.
Senelių namų pastato, adresu Slėnio g. 3, remontas. Būtiniausi darbai – Sanitarinis mazgas 2 aukšte.

2008 m.
Šildymo sistemos pertvarka – senelių globos namų pastatų komplekse ir bažnyčioje. Iš toje teritorijoje buvusių keturių katilinių įrengta viena, senelių globos namų kieme esančiose patalpose. Įrengtos naujos šildymo trasos.
Įvykdytas senelių globos namų projektas su LR Darbo inspekcija– nupirktos kilnojamos vonios, keltuvai, praguliniai čiužiniai, laiptų kopėjas.

2009 m.
Senelių namų pastato, adresu Slėnio g. 3, rekonstrukcijos pirmasis etapas. Pastatytas priestatas, kurioje įsikūrusi dabartinė administracija. Įrengti 6 sanitariniai mazgai, laiptinė, valgykla. Sumontuota nauja šildymo sistema.
Naujai išasfaltuota senelių globos namų didžioji dalis važiuojamosios dalies Slėnio g. teritorijoje.
Suinstaliuota saulės vakuuminių kolektorių sistema ant senelių namų stogų. 69 kv. m.
Nugriovus pašiūrę, iš dešinės pusės nuo garažų, pastatyta malkinė prie ūkinių pastatų, Ligoninės g.
Įrengti 2 130 m gylio giluminiai gręžiniai prie senelių namų: Ligoninės, Slėnio gatvėse.
Abiejuose pastatuose įrengta nugeležinimo sistema.

2010 m.
Atliktas senelių namų pastato, adresu Ligoninės g. 1, remontas.
Pakeisti šildymo sistemos radiatoriai. Įrengti sanitariniai mazgai abiejose aukštuose. Antrame aukšte įrengtas vonios kambarys.
Įrengtos senelių namų skalbyklos ir džiovyklos: 3 skalbimo mašinos. 2 džiovinimo aparatai 3 Lyginimo volai.
Nupirktas automobilis - Mercedes - benz Sprinter - savivartis

2011 m.
Įsigyta ir pradėta eksploatuoti senelių globos namų nauja virtuvės įranga.
Įsigyta skaldymo mašina.

2012 m.
Vykdomas senelių namų pastato, adresu Slėnio g. 3, rekonstrukcijos antrasis etapas.
Įregistruota prie senelių globos namų esanti žemės teritorija Slėnio gatvėje
Įrengti pėsčiųjų takai apie visą pastatą Slėnio g. 3
Nupirkta 40 naujų slaugos lovų: 20 MOVITA ir 20 PLIUMTEX su čiužiniais nuo pragulų.
Įrengta aeroterminio šildymo sistema senelių globos namuose.

2013 m.
Senelių namų pastato, adresu Didžioji g. 18, rekonstrukcija. Vykdyta priestato statyba.
Pastatyta 10 lauko suoliukų senelių globos namams.
Prie ūkinių pastatų, iš kairės pusės nuo garažų, pastatyta malkinė.
Nupirktas naujas automobilis Mazda 5

2014 m.
Sutvarkyta teritorija prie Didžioji g. 18 esančio pastato. Sudėtos trinkelės.
Pastate, adresu Didžioji g. 18, nupirkta funkcinė, kilnojama vonia su keltuvu.

2015 m.
Senelių namų pastato, adresu Slėnio g. 1, kapitalinis remontas-rekonstrukcija.

2016 m.
Senelių namams nupirkta 10 naujų slaugos lovų PLIUMTEX.

2017 m.
Nudažytas pastato, Ligoninės g. 1, fasadas.

2018 m.
Senelių namuose nupirkti 8 stacionarūs lubiniai keltuvai neįgaliesiems.
Įsigytas masažinis fotelis, kita kineziterapijos įranga.

2019 m.
Nupirktos medicininės paskirties slaugos lovos "Movita" 8 vnt. Pliumtec - 1 vnt. su čiužiniais.

2020 m.
Senelių globos namuose, prie pastato Ligoninės g. 1, sumontuoti dveji nauji pakeliami vartai, vienerios durys į elektros skydinės patalpą.
Apšiltinta pastato, adresu Slėnio g. 3, dalis, 30 cm šiltinimo sluoksniu ir uždengta HPL plokšte. Sutvarkyti 4 balkonai: apšiltinti, apskardinti, nuvestas lietaus vanduo. Sutvarkyta lietaus nutekėjimo sistema šiltintoje pastato dalyje. Apšiltintas balkonus dengiantis perimetras 20 cm vatos sluoksniu.

2022 m.
Senelių globos namai kovo mėn. pradžioje pradėjo eksploatuoti nutolusią 63,04 kW. elektrinę. Elektrinė įsigyta gavus APVA 80 % paramą ir 20 % projekto vertės prisidedant senelių globos namų lėšomis.

2323 m.
Senelių globos namuose atnaujinta virtuvės įranga. Įsigyta: sriubos virimo puodas, konvekcinė krosnis, indukcinė kaitlentė, du šaldytuvai. Senelių globos namų teritorijoje pastatyta pavėsinė. Skalbyklai nupirkta 16 kg. skalbinių džiovyklė 23 kw. galios. Įsigytas naujas sodo traktoriukas - Raider R316TXAWD su pjovimo agregatu + šluota.

1. Pilnai sutvarkyti, rekonstruoti iš pagrindų ir pritaikyti senelių globos namų veiklai pastatai adresu: Slėnio g. 3; Slėnio g. 1; Didžioji g. 8. Praktiškai pastatyti nauji pastatai, paliekant tik išorines sienas. Didelė dalis iš jų visiškai perplanuoti: vidinės patalpos, dalį pristatyta. Didelis plotas pristatytas pastate Slėnio g. 3. Pastate, Didžioji g. 8 pristatyta laiptinė. Visa naudojama įranga yra naujai įsigyta, instaliuota. Funkcinės lovos, vonios, keltuvai, skalbimo, virtuvės įranga. Veikia viena iš didžiausių Vakarų Lietuvoje 69 kvadratinių metrų vakuuminių saulės kolektorių sistema. 2022 m. pradėjo veikti nutolusi elektrinė 63,04 kW. Sutvarkyti žemės nuosavybės dokumentai, įregistruota žemės nuosavybė. Išgręžtas 130 metrų gylio giluminis gręžinys geriamam vandeniui. Suinstaliuota nugeležinimo sistema. Anksčiau buvusi teritorijos medinė tvora pakeista metaline.
2. Pastate, adresu Ligoninės g. 1, atlikti darbai: vietoj dviejų tualetų buvo įrengti penki atskiri. Antrame pastato aukšte įrengta vonia ir dušas. Iki to laiko antrame aukšte buvo tik tualetas. Išgręžtas 130 metrų gylio giluminis gręžinys geriamam vandeniui. Suinstaliuota nugeležinimo sistema. Pilnai buvo pakeisti radiatoriai, kurių dalis, rekonstruojant kitus pastatus, buvo perkelta į naujai rengiamas patalpas. Viena pusė, iš lauko, pietvakarių buvo perkalta lentelėmis. 2017 metais nudažyta pastato išorė. Sutvarkyti žemės nuosavybės dokumentai. Pastatas šiuo metu nenaudojamas.
3. Prie pastato Ligoninės g. 1 ūkinėje dalyje pastatytos dvi didelės malkinės. Įstatyti dveji pakeliami vartai į garažus.

• 2006 metų spalio pradžioje senelių globos namuose, iki pasikeičiant vadovui gyveno 57 asmenys, dirbo 20 darbuotojų. 2 asmenys administracijoje, 4 virėjos, 6 socialinės padėjėjos, 8 vyrai ūkinėje dalyje. Šiuo metu senelių globos namuose gyvena 60 gyventojų. Dirba 35 darbuotojai: 2 asmenys administracijoje, 2 slaugytojos, 1 užimtumo specialistas, 3 socialiniai darbuotojai, 18 socialinių darbuotojų padėjėjų, 3 virėjos, ūkvedys, 3 valytojos, 1 skalbėja.

MISIJA

Teikti ilgalaikę (trumpalaikę) senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia globą, sudarant žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, užtikrinant kokybiškų socialinių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, savarankiškumo ugdymą ir palaikymą, kliento teisių ir interesų atstovavimą bei gynimą.

VIZIJA

Užtikrinti, kad globos namų gyventojai nuolat gautų kokybiškas, kuo artimesnes namų sąlygoms, būtinas bei pageidaujamas paslaugas, tęsiant Jėzaus gailestingumo ir meilės misiją. Tapti namais, tobulėjančiais ir taikančiais pažangiausius socialinės globos metodus, teikiant profesionalią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.

TIKSLAS

Teikti senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, ilgalaikes (trumpalaikes) socialinės globos ir sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugas.
Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą Šilalės rajono ir kitų rajonų, miestų gyventojams

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai
© 2007 - 2024 Dominyka Idzelytė