Kaltinėnų parapijos senelių globos namai

 
Apie mus

Kaltinėnų parapijos senelių globos namai savo veiklą pradėjo 1992 metais.
Senelių globos namai įsteigti Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos ir iki šiol savo veiklą vykdo parapijai nuosavybės teise priklausančiuose pastatuose. Senelių globos namų teisinis statusas- asociacija. Senelių globos namams vadovauja kun. Narsutis Petrikas, kuris 2006 06 10 Telšių vyskupo paskirtas į Kaltinėnus klebono pareigoms, tuo pačiu dekretu paskirtas ir senelių globos namų direktoriumi.
Šiuo metu senelių globos namuose gyvena 53 gyventojai. Kaltinėnų parapijos senelių globos namuose dirba 30 darbuotojų: administracija, slaugytojos, kinezeterapeutas, socialinių darbuotojų padėjėjai, virėjos, ūkinės dalies darbininkai.

MISIJA

Teikti ilgalaikę (trumpalaikę) senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia globą, sudarant žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, užtikrinant kokybiškų socialinių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, savarankiškumo ugdymą ir palaikymą, kliento teisių ir interesų atstovavimą bei gynimą.

VIZIJA

Užtikrinti, kad globos namų gyventojai nuolat gautų kokybiškas, kuo artimesnes namų sąlygoms, būtinas bei pageidaujamas paslaugas, tęsiant Jėzaus gailestingumo ir meilės misiją. Tapti namais, tobulėjančiais ir taikančiais pažangiausius socialinės globos metodus, teikiant profesionalią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.

TIKSLAS

Teikti senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, ilgalaikes (trumpalaikes) socialinės globos ir sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugas.
Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą Šilalės rajono ir kitų rajonų, miestų gyventojams

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai
© 2007 - 2021 Dominyka Idzelytė